Privacyverklaring

Jouw privacy en persoonsgegevens zijn voor Balbi & Tahalele Advies van groot belang. Wij zullen deze altijd netjes gebruiken en veilig houden. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website www.balbi-tahalele.com en in onze dienstverlening allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als jij vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Balbi & Tahalele Advies.

Wij houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 • Jouw persoonlijke gegevens verwerken uitsluitend voor doeleinden zoals in deze privacyverklaring opgenomen;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Doeleinden

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jou de mogelijkheid te geven in contact met ons te komen. Met het ‘Contactformulier’ kan jij ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig om contact met jou op te kunnen nemen;
 • Om de contractuele verplichtingen, die jij met Balbi & Tahalele Advies bent aangegaan, te kunnen uitvoeren;
 • Om te kunnen factureren en betalingen mogelijk te maken. Hiervoor maken wij gebruik van beveiligde betalingssystemen.

Verstrekking aan derde

Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jij jouw persoonsgegevens invoert.

Cookies

Wij maken alleen gebruik van anonieme cookies om het bezoekersaantal van de website Balbi & Tahalele Advies in kaart te brengen.

 • Google Analytics
  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als jij vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kan jij altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Jij hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Let op dat jij altijd duidelijk aangeeft wie jij bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als jij vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen met mogelijke klachten omtrent het gebruik van jouw privacygevoelige gegevens, dan heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waar de website van Balbi & Tahalele Advies naar verwijst.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Contactgegevens

Mirka Balbi: +31 (0) 6 251 638 32
Fanny Tahalele: +31 (0) 6 363 087 34
Email: info@balbi-tahalele.com
KVK: 70400830
BTW: NL858307340B01

Menu