Arbeids- en ambtenarenrecht

Het arbeidsrecht omvat alle regels die betrekking hebben op de verhouding tussen werkgever en werknemer, vanaf de sollicitatiefase tot en met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het gaat daarbij om wettelijke regels, rechten en verplichtingen die werknemer en werkgever met elkaar in de individuele arbeidsovereenkomst met elkaar zijn aangegaan en de regels die voortvloeien uit de van toepassing zijnde CAO of andere collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen. Sinds 1 januari 2020 geldt het arbeidsrecht ook voor de medewerkers van overheidswerkgevers, enkele uitzonderingen daargelaten. Voor deze uitzonderingen geldt de (nieuwe) Ambtenarenwet.

Algemene vragen

Het arbeidsrecht bevat veel regels, die ook nog regelmatig wijzigen. Het is daarom niet te verwonderen dat werknemers en werkgevers regelmatig tegen vragen aanlopen waar zij niet uitkomen.  In de meeste gevallen verloopt de arbeidsrelatie soepel. Werknemers en werkgevers houden zich aan de regels en als er onduidelijkheden zijn, worden die uitgepraat en opgelost. Het komt echter ook voor dat werknemer en werkgever er samen niet uitkomen. Om de relatie tussen jou en de ander niet onnodig te laten escaleren, is het verstandig om tijdig advies in te winnen. Wil jij zeker weten dat de arbeidsovereenkomst die jij hebt gekregen of aanbiedt juridisch klopt, wil jij dat wij een arbeidsovereenkomst voor jou opstellen of heb je vragen over een concurrentiebeding, relatiebeding, boeteclausule, geheimhoudingsbepaling of een vaststellingsovereenkomst, neem dan contact met ons op. Wij kunnen jou adviseren en desgewenst bijstaan, ook bij de rechter. Informeer naar de mogelijkheden.

Specifieke vragen

Behalve op grond van een arbeidsovereenkomst kan een persoon ook arbeid verrichten op grond van een overeenkomst tot aanneming van werk, een overeenkomst van opdracht of als ambtenaar.  Werkgevers bij wie personen werkzaam zijn op basis van een overeenkomst tot aanneming van werk of een overeenkomt van opdracht (zoals zzp’ers en freelancers) of personen die op die basis bij organisaties werkzaam zijn, kunnen wij ook adviseren en indien nodig bijstaan. Informeer naar de mogelijkheden.

Menu