Integriteit & grensoverschrijdend gedrag

Werknemers en werkgevers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veilige en correcte werkverhoudingen. Van werkgevers mag worden verwacht dat zij kaders stellen met betrekking tot integriteit, gewenst- en ongewenst gedrag en vermoedelijke misstanden. Daarnaast moeten werkgevers deze regels ook handhaven. Van de werknemers mag worden verwacht dat zij zich aan de gestelde kaders houden, alert zijn op schendingen en werkgevers hierop aanspreken zonder dat dit voor hen negatieve consequenties heeft.

Voorbeelden van dergelijke schendingen kunnen zijn:

  • Fraude
  • Misbruik van bevoegdheden en bedrijfsmiddelen
  • Uitoefening van hiërarchische druk
  • (Seksuele) intimidatie
  • Schijn van belangenverstrengeling
  • Vriendjespolitiek
  • Ziekmakende werksfeer

Ben jij getuige of slachtoffer geweest van een integriteitsschending en wil je weten hoe jij daarmee om kunt gaan, neem contact met ons op.

Wil jij weten of het beleid inzake integriteit binnen jouw organisatie helder en afdoende is, wil je advies hoe je om moet gaan met meldingen, neem dan ook contact met ons op.

Menu