Klokkenluiden

Zie jij op je werk dingen waarvan je je afvraagt of deze wel door de beugel kunnen? Vermoed je dat er binnen het bedrijf waar jij werkt, hebt gewerkt of stage hebt gelopen maatschappelijke misstanden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld fraude, corruptie of ernstige overtreding van andere wettelijke regels?

Wil jij weten wat je kunt doen of overweeg je een melding te doen, dan kunnen wij jou daarin adviseren en begeleiden.

Omdat het melden, ook wel klokkenluiden genoemd, grote en vaak negatieve gevolgen voor jouw werk- en persoonlijk leven kan hebben, is het belangrijk om op tijd en het liefst voordat je stappen onderneemt, advies bij ons in te winnen. Neem daarvoor contact met ons op.

Heb jij binnen jouw organisatie nog geen procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand, wil je weten of de procedure in jouw organisatie afdoende is of wil je weten hoe je een melding goed moet oppakken, neem dan ook contact met ons op.

Menu