Privacy- en gegevensbescherming

In Nederland zijn de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd in diverse wetten, besluiten en regelingen. Zo gelden er naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG, vele andere regels.

Vanaf het moment dat jij ergens gaat werken of een contract sluit (bijvoorbeeld met een internetprovider, een energieleverancier of als je iets koopt op het internet), worden gegevens over jou (persoongegevens) verzameld, opgeslagen en bewaard.

Wil jij weten welke persoonsgegevens van jou door jouw werkgever of een ander bedrijf mogen worden verzameld en geregistreerd? Wil je weten of er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en hoe jij die gegevens kunt inzien? Wil jij weten of en hoe jij bezwaar kunt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, dan kunnen wij je daarbij helpen.

Wil jij weten of jouw organisatie AGV-proof is? Welke soorten persoonsgegevens jij mag verwerken en voor welk doel? Wie binnen jouw organisatie bevoegd is die in te zien en hoe lang je de gegevens mag bewaren? Wil je weten of er sprake is van een data-lek en hoe je daarmee om moet gaan? Neem dan ook contact met ons op.

Menu