Werkwijze

Wij combineren zakelijke professionaliteit met betrokkenheid en persoonlijk inlevingsvermogen. Onze dienstverlening is gericht op zowel werknemers als werkgevers. Wij bekijken een zaak niet eenzijdig en zwart-wit, maar in zijn geheel en vanuit verschillende perspectieven. Daardoor zijn onze analyses objectief en weet jij waar je staat. Vanuit dat startpunt kunnen wij snel, efficiënt en oplossingsgericht aan jouw vraag werken.

Algemene intake

Wij starten onze dienstverlening met een korte algemene intake. Die verloopt doorgaans telefonisch en hiervoor worden door ons geen kosten in rekening gebracht. Tijdens deze intake kan jij ons jouw situatie voorleggen en/of jouw vraag aan ons stellen. Aan de hand daarvan geven wij jou aan of en hoe wij jou van dienst kunnen zijn.

Vervolg

Wil jij weten wat wij specifiek voor jou kunnen doen, dan vragen wij jou ons stukken toe te sturen. Na bestudering van de stukken en de toepasselijke regelgeving, bespreken wij de mogelijkheden die wij voor jou zien en maken wij een (haalbaarheids)inschatting van de zaak. Soms kan jij met een eenmalig mondeling of schriftelijk advies verder. In een aantal gevallen is er echter meer nodig. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan:

  • Het namens jou schrijven van brieven naar de andere partij
  • Jou bijstaan bij (formele) gesprekken
  • Het namens jou onderhandelen met de andere partij
  • Het redigeren van stukken zoals processtukken
  • Jou bijstaan en vertegenwoordigen in juridische procedures
  • Het opstellen van overeenkomsten
  • Het onderhandelen namens jouw organisatie met de ondernemingsraden en vakbonden

Goede communicatie

Onze advisering is snel, praktisch en daadkrachtig. Wij werken secuur en dringen snel door tot de kern van de zaak, zodat jij snel weet waar je aan toe bent. Voor ons is een goede, open en heldere communicatie essentieel. Dat voorkomt misverstanden en onnodige vertragingen in onze dienstverlening.

Menu